Program lojalnościowy

Karta stałego klienta składa się z dziesięciu okienek. Pracownik warsztatu po otrzymaniu karty od klienta dokonuje na niej wpisu. Na jeden wpis składa się data, kwota i podpis pracownika. Nie ma minimalnej wartości. Jest to przedstawione na wzorze poniżej :

Pięć wpisów na kartę stałego klienta upoważnia do trzykrotnego sprawdzenia: ciśnienia powietrza w kołach, stanu bieżnika, poziomu płynów eksploatacyjnych i stanu akumulatora. Przy drugiej i kolejnej karcie wystarczy już jeden wpis by móc sprawdzić wyżej wymienione elementy.

Nagrody przy 10 wpisach na kartę :

  • Łączna wartość wszystkich wpisów 0-500zł: sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji metodą lampy UV.
  • Łączna wartość wszystkich wpisów 501-1000zł do wyboru: sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji metodą lampy UV lub ozonowanie.
  • Łączna wartość wszystkich wpisów 1001-2000zł do wyboru: sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji metodą lampy UV/ ozonowanie/ sprawdzenie zbieżności.
  • Łączna wartość wszystkich wpisów 2001-4000zł do wyboru: sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji metodą lampy UV/ ozonowanie/ sprawdzenie zbieżności/ wyważenie kół/ sprawdzenie szczelności klimatyzacji Hydrogenem.
  • Łączna wartość wszystkich wpisów 4001-5000zł do wyboru:  sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji metodą lampy UV/ ozonowanie/ sprawdzenie zbieżności/ wyważenie kół/ sprawdzenie szczelności klimatyzacji Hydrogenem/ serwis klimatyzacji.
  • Łączna wartość wpisów powyżej 5001zł do wyboru: sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji metodą lampy UV/ ozonowanie/ sprawdzenie zbieżności/ wyważenie kół/ sprawdzenie szczelności klimatyzacji Hydrogenem/ serwis klimatyzacji/ ustawienie zbieżności/ kompleksowa wymiana opon.

Copyright romtrans-serwis.pl